/

Stichting Liberaal Steunfonds

De Club van 100 Amsterdam is opgericht als Stichting Liberaal Steunfonds:    

·         Voor mensen die Amsterdam en het liberalisme een warm hart toe dragen;  

·         Voor mensen die direct betrokken willen zijn bij en geïnformeerd willen worden over Amsterdam;

·         Voor mensen die graag een dialoog aangaan met locale en landelijke VVD politici;

·         Voor mensen die de VVD Amsterdam financieel willen steunen.    

De Club van 100 organiseert geregeld besloten bijeenkomsten voor haar donateurs, waar prominente politici de laatste wetenswaardigheden over zowel de landelijke als de locale politieke en   maatschappelijke onderwerpen delen met de donateurs. Ook bestaat de mogelijkheid de dialoog met elkaar aan te gaan en is er gelegenheid om interessante mensen te ontmoeten. 

De Club van 100 heeft een erkende ANBI status, dat wil zeggen dat uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is.       

Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 


Meer over het lidmaatschap

 Bent u geïnteresseerd en wilt u meer informatie, neem dan contact op met ons secretariaat: secretariaat@clubvan100Amsterdam.nl. 

Wat doen wij?
De Amsterdamse Club van 100 bestaat uit een groep ondernemende mensen, die maatschappelijk betrokken zijn en die het het liberale gedachtegoed een warm hart toedragen. De Club van 100 steunt de VVD Amsterdam financieel en middels de inzet van de kwaliteiten van haar leden.Op 31 juli 2016 was het saldo van de club Eur 45.000.De Club van 100 biedt een platform voor haar leden om met locale en landelijke politici de dialoog aan te gaan in een besloten omgeving.U kunt deelnemen aan de Club van 100 activiteiten. Indien u zich committeert aan een jaarlijkse donatie van 1000 euro gedurende 5 jaar, welke bedrag in beginsel fiscaal aftrekbaar is (voor meer informatie, raadpleeg uw fiscaal adviseur).Wij organiseren geregeld besloten bijeenkomsten voor de donateurs, waar prominente politici de laatste wetenswaardigheden over zowel de landelijke als de locale VVD delen met de donateurs. Ook bestaat de mogelijkheid de dialoog met elkaar aan te gaan en is er gelegenheid om interessante mensen te ontmoeten. De opzet van de bijeenkomsten verschilt steeds, zodat de bijeenkomsten steeds weer interessant en enerverend zijn.Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 


Lidmaatschap 

Elk lid van de Club van 100 stemt er mee in om voor een periode van minimaal vijf jaar een schenking van (ten minste) € 1.000 per jaar te doen aan de Stichting. Tevens hebben we een junior lidmaatschap voor mensen onder de 40 jaar oud (bijdrage van minimaal € 500 per jaar). 

De identiteit van de donateurs blijft op verzoek vertrouwelijk. De Club van 100 Amsterdam is een erkende ANBI (RSIN 813966619) De schenkingen zijn daarmee in beginsel volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting (voor meer informatie, raadpleeg uw fiscaal adviseur).De schenkingsregeling kan eventueel worden vastgelegd in een notariële akte. De kosten van deze akte komen voor rekening van de Stichting. De Stichting is erkend door de fiscus voor rangschikking zoals bedoeld in artikel 24 lid 4 Successiewet.

Zodra u lid bent van de Club van 100, ontvangt u de nieuwsbrieven en wordt u uitgenodigd voor de bijeenkomsten. Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op.


Agenda

Minimaal twee maal per jaar organiseert het bestuur van de Club van 100 een interessante bijeenkomst voor haar leden en potentiële leden. Wilt u een keer een bijeenkomst bijwonen of wenst u meer informatie? Neem dan contact met ons op. 

Bestuur / Contact

Het (onbezoldigde) bestuur bestaat de volgende personen:

  • F. Huffnagel (voorzitter)
  • M. Schipper (secretaris)
  • W. Kraus (penningmeester)
  • F. van der Voort (lid)

De Club van 100 Amsterdam kan bereikt worden via:

De Club van 100 Amsterdam
Postbus 79051
1070 NC  Amsterdam

T: 06 - 25087367

E: secretariaat@clubvan100Amsterdam.nl 
W: www.clubvan100Amsterdam.nl 

ANBI RSIN 813966619